Temperatura powietrza w domu, w Poznaniu

T1 - w małym pokoju; T2 - na parapecie; T3 - za oknem; Tcpu - procesor

Temperatura powietrza w domu, w Lesie

T4 - za oknem; T5 - w pokoju; Tcpu2 - procesor


Dane odświeżane są co 1 min